Tomas Felkar

zamenik vođe smene profesionalne vatrogasne jedinice Kranj

Tomas Felkar

zamenik vođe smene profesionalne vatrogasne jedinice Kranj

Biografija

Sva izlaganja Tomas Felkar

Radionica za rukovodioce akcija gašenja požara

28/09/2018
11:35 – 12:55
Sala Nikola Tesla

Radionica: Rad na računarskim simulatorima Rescue sim

29/09/2018
09:30 – 10:45
Sala „Nikola Tesla“